ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MAZDA BT-50 PRO 3.2cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
MAZDA BT-50 PRO 3.2cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
CHB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 2+ X-TREMExANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 2+ X-TREMExANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 2+ X-TREMExANC
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿300,000 DD 2,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 2+ Pickup SME
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH UP2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 2+
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH Extra+ 2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 2+
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH PUC+ 2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
KWI 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
KWI 2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
KWI 2+
ทุน ฿300,000
+