ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส KIA GRAND CARNIVAL 3.0 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
KIA GRAND CARNIVAL 3.0 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส KIA GRAND CARNIVAL ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป2+ Safe Guard Mini 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿100,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿200,000
+
อู่
สินทรัพย์ 2+ Asset Vcare
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยประกัน ป2+ 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI ป2+ SAVE (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI ป2+ SAVE (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI ป2+ SAVE (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI ป2+ SAVE (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿400,000
+
อู่
MTI 2+ CARE
ทุน ฿400,000
+
อู่
MTI ป2+ SAVE (เฉพาะกระบะ210เท่านั้น)
ทุน ฿500,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX 2021
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX 2021
ทุน ฿500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿500,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG ป2+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB ป2+ SINGLE RATE 210 อายุ 2-15 GG
ทุน ฿500,000
+