ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส HONDA CITY e:HEV 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
HONDA CITY e:HEV 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส HONDA CITY ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
BKI 2+ SPECIAL DG 2-7
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
BKI 2+ SPECIAL DG 2-7
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
BKI 2+ SPECIAL DG 2-7
ทุน ฿300,000
+
อู่
ฺBKI 2+ โดนใจ 2-15 ปี
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿100,000
+
อู่
ฺBKI 2+ โดนใจ 2-15 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
ฺBKI 2+ โดนใจ 2-15 ปี
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿300,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿300,000
+
อู่
TVI 2+ LOW (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ ALCOHOL (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ LOW (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 2+ ใจป้ำ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+