ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส FORD RANGER 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
FORD RANGER 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

เริ่มคุ้มครอง

อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿50,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ สุขใจ 2020
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAXเฉพาะเอเชีย 2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More ยุโรป2019
ทุน ฿400,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ 35 UP
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ 35 UP
ทุน ฿200,000 DD 2,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 1)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 3-5)
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿150,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ Max (แผน 3)
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ (กลุ่ม 1-2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยไพบูลย์ ป2+ My Choice (Age 35 Up)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยไพบูลย์ ป2+ My Choice (Age 35 Up)
ทุน ฿150,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (กระบะ)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ Alcohol2019 (เก๋ง)
ทุน ฿300,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป2+ ใจป้ำ2019
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿150,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัย ป2+ Sabai 2020
ทุน ฿250,000
+