ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส FORD RANGER 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
FORD RANGER 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส FORD RANGER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TMSTH 2+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿200,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ GROUP 3-5 DG
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ PICK UP ต่อเติม (รับกระบะต่อเติม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป2+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป2+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 2+ X-TREME ANC 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB 2+ X-TREME ANC 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 BKK
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB 2+ X-TREME ANC 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 BKK
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB 2+ STANDARD กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 BKK
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB 2+ STANDARD กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB 2+ STANDARD กทม
ทุน ฿300,000