ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส CITROEN JUMPER 2.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
CITROEN JUMPER 2.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส CITROEN JUMPER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿250,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿100,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿150,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿250,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿400,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿450,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿400,000
+
อู่
MTI 2+ SAVE
ทุน ฿500,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿450,000
+
อู่
MTI 2+ CARE (เงินชดเชย*)
ทุน ฿500,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ซมโปะ ป2+ (ยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿100,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿200,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿300,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿400,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿500,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿250,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿500,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿600,000
+
อู่
VIB 2+ SINGLE RATE 210
ทุน ฿700,000
+