ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส CHEVROLET OPTRA 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
CHEVROLET OPTRA 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส CHEVROLET OPTRA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TMSTH 2+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿100,000
+
ห้าง
TMSTH 2+ ซ่อมห้าง
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿50,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿150,000
+
อู่
TMSTH 2+ SABAI EXTRA
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 2+ LOW (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ ALCOHOL (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ LOW (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 2+ ใจป้ำ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TVI 2+ ALCOHOL (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 2+ ใจป้ำ (สิทธิพิเศษ TVI COOL)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI 2+ KPI x ANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
KPI 2+ KPI x ANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 2+ X-TREMExANC
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHB 2+ ECO PACKAGE
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHB 2+ X-TREMExANC
ทุน ฿200,000
+
อู่
TPB 2+ V2PLUS
ทุน ฿100,000
+
อู่
TPB 2+ V2PLUS
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG 2+ NEW AV5
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿100,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿150,000
+
อู่
LMG 2+ SAVE DEE
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿100,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD EASY SELECT
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG 2+ SAFE GUARD MINI
ทุน ฿200,000
+
อู่
FPG 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
JP 2+ รถเอเชีย ไม่เกิน 15 ปี
ทุน ฿100,000
+
อู่
JP 2+ รถเอเชีย ไม่เกิน 15 ปี
ทุน ฿150,000
+
อู่
JP 2+ รถเอเชีย ไม่เกิน 15 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
INDARA 2+
ทุน ฿100,000