ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส BMW X6 3cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
BMW X6 3cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส BMW X6 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป2+ Luk Jeab (กทม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿100,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿200,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿300,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿400,000
+
อู่
วิริยะ ป2+ Bx1
ทุน ฿500,000
+
อู่
TVI ป2+ ใจป้ำ เต็มแม็กซ์
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿300,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿400,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ MAX More 2021
ทุน ฿500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿750,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,000,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,500,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿1,750,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿2,000,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿2,200,000
+
อู่
อาคเนย์ ป2+ รถหรู*
ทุน ฿2,500,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿400,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿500,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿600,000
+
อู่
BKI ป2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿700,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿100,000
+
อู่
CHUBB ป2+ X-TREME 1 อายุ 1-25 ปี BKK
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
CHUBB ป2+ STANDARD อายุ 1-25 ปี กทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿100,000
+
อู่
อินทร ป2 พลัส
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ MINIMAL (1-2)
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอเชีย ป2+ X (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿100,000 DD 2,000
+
อู่
TNI ป2+ จัดเต็ม 2021
ทุน ฿100,000
+
อู่
TNI ป2+ จัดเต็ม 2021
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿100,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿200,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿300,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿400,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป2+ สำหรับรถกลุ่ม 2
ทุน ฿500,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿100,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿200,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿300,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿400,000
+
อู่
เอไอจี ป2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿500,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
ทิพย ป2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
JP ป2+ รถยุโรป ไม่เกิน 15 ปี
ทุน ฿200,000
+