ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส BMW 525d 3.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส
BMW 525d 3.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส BMW 525d ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองรถชนรถ เพิ่มเติมรถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับรถใหม่ และต้องการเบี้ยที่ถูกกว่าประกันภัยประเภท 1

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 2+ LUK JEAB (กทม)
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ BX1
ทุน ฿100,000
+
อู่
VIB 2+ BX1
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 2+ BX1
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 2+ BX1
ทุน ฿400,000
+
อู่
VIB 2+ BX1
ทุน ฿500,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿100,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿200,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿300,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿400,000
+
อู่
SEIC 2+ MAX More
ทุน ฿500,000
+
อู่
SEIC 2+ รถหรู*
ทุน ฿750,000
+
อู่
SEIC 2+ รถหรู*
ทุน ฿1,000,000
+
อู่
SEIC 2+ รถหรู*
ทุน ฿1,250,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿100,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿400,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿500,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿600,000
+
อู่
BKI 2+ สุดคุ้ม 2-15 ปี
ทุน ฿700,000
+
อู่
DVS 2+ เฉพาะรถกลุ่ม 2
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 2+ เฉพาะรถกลุ่ม 2
ทุน ฿200,000
+
อู่
DVS 2+ เฉพาะรถกลุ่ม 2 (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿100,000
+
อู่
DVS 2+ เฉพาะรถกลุ่ม 2 (คุ้มครองน้ำท่วม)
ทุน ฿200,000
+
อู่
INDARA 2+
ทุน ฿100,000
+
อู่
INDARA 2+
ทุน ฿200,000
+
อู่
TNI 2+ จัดเต็ม
ทุน ฿100,000
+
อู่
TNI 2+ จัดเต็ม
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ GROUP 2 (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿100,000
+
อู่
TMSTH 2+ GROUP 2 (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TMSTH 2+ GROUP 2 (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 2+ GROUP 2 (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿400,000
+
อู่
TMSTH 2+ GROUP 2 (รถกลุ่ม2)
ทุน ฿500,000
+
อู่
AIG 2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿100,000
+
อู่
AIG 2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿200,000
+
อู่
AIG 2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIG 2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿400,000
+
อู่
AIG 2+ Eco Choice Extra
ทุน ฿500,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿100,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿400,000
+
อู่
TIP 2+ สบายใจชัวร์
ทุน ฿500,000
+
อู่
JP 2+ รถยุโรป ไม่เกิน 15 ปี
ทุน ฿200,000
+