ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 KAWASAKI NINJA 650 ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3
KAWASAKI NINJA 650 ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 KAWASAKI NINJA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ เบี้ยประหยัด คุ้มครองคู่กรณีที่เราชน โดยเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด