ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3

เบี้ยประหยัด คุ้มครองคู่กรณีที่เราชน โดยเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ancbroker
ความแตกต่างของประกันแต่ละประเภท

* หมายเหตุ
- อุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือ กำลังไฟฟ้า รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

เช็คราคาประกันตามรุ่นรถ / กรุณาเลือกปีรถ ปีรถ : 2017