ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA YARIS 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA YARIS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่
ห้าง
ไทยศรี ป1 One Price Special C10 (G5)
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ไทยศรี ป1 One Price 2019 C18
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยศรี ป1 One Price Special C10 (G5)
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยศรี ป1 One Price 2019 C18
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
กรุงเทพ ป1 GenX 2019 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿320,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GenX 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019 CCTV
ทุน ฿350,000
+
ห้าง
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019
ทุน ฿350,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019 CCTV
ทุน ฿350,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019 CCTV
ทุน ฿450,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019
ทุน ฿350,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2019
ทุน ฿450,000
+
ห้าง
ไทยวิวัฒน์ ป1 อุ่นใจ 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ไทยวิวัฒน์ ป1 OnePrice 2019 (ในสัญญากลุ่ม D)
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ไทยวิวัฒน์ ป1 OnePrice 2019 (ทั่วประเทศ D)
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 อุ่นใจ 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 OnePrice 2019 (กลุ่ม D)
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ทิพย ป1 Best Drive 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
ไอโออิ ป1 TOYATA 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate กลุ่ม 5 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
เทเวศ ป1 กลุ่ม 5 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
เทเวศ ป1 กลุ่ม 5 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
เอ็มเอสไอจี ป1 กลุ่ม3,4,5 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
เอ็มเอสไอจี ป1 กลุ่ม3,4,5 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 ULTRA SAVE By ANC
ทุน ฿100,000 DD 5,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 ULTRA SAVE By ANC
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 ULTRA SAVE By ANC
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กลุ่ม3,4,5 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
เอเชีย ป1 Eco Car 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Eco Car 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
คุ้มภัย ป1 กลุ่ม 3, 4, 5 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
คุ้มภัย ป1 กลุ่ม 3, 4, 5 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
วิริยะ ป1 SingleRate New 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
วิริยะ ป1 SingleRate New 2019
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
อลิอันซ์ ป1 Single Rate Toyota 2019 (ต่างจังหวัด)
ทุน ฿320,000
+
ห้าง
อลิอันซ์ ป1 Single Rate Toyota 2019 (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
ทุน ฿320,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป1 Single Rate Toyota 2019 (ต่างจังหวัด)
ทุน ฿320,000
+
อู่
อลิอันซ์ ป1 Single Rate Toyota 2019 (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
ทุน ฿320,000
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด 2019 ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿400,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 จี๊ดจ๊าด
ทุน ฿500,000 DD 3,000
(รถชนรถไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก)
+
อู่
เจพี ป1 กลุ่ม 3,4,5 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 ประกันภัยรถยนต์คนกรุง 2019 (กลุ่ม 5)
ทุน ฿320,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
นำสิน ป1 Eco 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Single Rate 2019
ทุน ฿320,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 BIG SMILE 2019 ต่างจังหวัด
ทุน ฿320,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 BIG SMILE 2019 กทม.และปริมณฑล
ทุน ฿320,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate G5 (Smart City)
ทุน ฿320,000
+

กรองข้อมูล

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เรายินดีให้บริการ