ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA PRIUS 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA PRIUS 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA PRIUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿460,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿460,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿460,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G3
ทุน ฿460,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿460,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿460,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿460,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿460,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿460,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿460,000
+
อู่
TNI 1 จัดเต็ม EXECUTIVE CAR GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿460,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿460,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿460,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿460,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L
ทุน ฿360,000
+
อู่
TMSTH 1 TOYOTA
ทุน ฿460,000
+
อู่
AZAY 1 EXECUTIVE CAR กทม
ทุน ฿460,000
+