ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA PRIUS 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA PRIUS 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA PRIUS ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc
ทุน ฿490,000
+
อู่
เทเวศ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3 5 SUV 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2020 Executive Car
ทุน ฿500,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿490,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿490,000
+