ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA INNOVA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿680,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿680,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 SUV (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿680,000
+
อู่
DVS 1 SUV
ทุน ฿680,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿680,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G3
ทุน ฿680,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿680,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿680,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿680,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿680,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI L
ทุน ฿680,000
+
อู่
TMSTH 1 TOYOTA
ทุน ฿680,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿680,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿680,000
+
อู่
AZAY 1 SUV กทม
ทุน ฿680,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿680,000
+
อู่
NSI 1 SUV 2021
ทุน ฿680,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 MPV
ทุน ฿680,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 MPV
ทุน ฿680,000 DD 3,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿680,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿680,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿680,000
+