ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA FORTUNER 2.7cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA FORTUNER 2.7cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA FORTUNER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
NKI 1 X117 SUV 2-7 DG
ทุน ฿610,000
+
ห้าง
BKI 1 FORTUNER
ทุน ฿610,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 FORTUNER
ทุน ฿610,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿610,000
+
ห้าง
TVI 1 SUK JAI 2-7 DG
ทุน ฿610,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿610,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿610,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿610,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿610,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿610,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 SUV (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿610,000
+
อู่
DVS 1 SUV 12 รุ่นยอดนิยม
ทุน ฿610,000
+
อู่
DVS 1 SUV
ทุน ฿610,000
+
อู่
INDARA 1 35+
ทุน ฿610,000
+
อู่
INDARA 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿610,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿610,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿610,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿610,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿610,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG 1 SUV EASY 2021
ทุน ฿610,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿610,000
+
อู่
SOMPO 1 SUV BKK (*เฉพาะทะเบียนกทม.ฯ)
ทุน ฿610,000
+
อู่
TMSTH 1 SUV SABAI
ทุน ฿610,000
+
อู่
TMSTH 1 TOYOTA
ทุน ฿610,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE SUV BBK
ทุน ฿610,000
+
อู่
UPP GROUP 4 GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
KPI 1 SUV WOW 2-15 GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
CHUBB 1 SUV/MPV ECO GG (กทม)
ทุน ฿610,000
+
อู่
CHUBB 1 SUV PPV GG BKK (มีบริการเสริม**)
ทุน ฿610,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
TSI ป.1 GROUP3 SUV 2021
ทุน ฿610,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿610,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿610,000
+
อู่
AZAY 1 SUV กทม
ทุน ฿610,000
+
อู่
TNI 1 จัดเต็ม SUV PPV GG
ทุน ฿800,000
+
อู่
NSI 1 SUV 2021
ทุน ฿610,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี (8-8-62)
ทุน ฿610,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿610,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿610,000
+
อู่
VIB 1 SUV PICK UP 4 Dr. อายุ 6-15 GG
ทุน ฿610,000
+