ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA COROLLA 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿410,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿410,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿410,000
+
อู่
INDARA 1 35+
ทุน ฿410,000
+
อู่
INDARA 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿410,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿410,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿410,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿410,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 4 กทม
ทุน ฿410,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 4
ทุน ฿410,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI M
ทุน ฿410,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿410,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿410,000 DD 3,000
+
อู่
AZAY 1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿410,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 4
ทุน ฿410,000
+