ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6cc 4 Doors ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6cc 4 Doors ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿320,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 4 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿320,000
+
อู่
UPP GROUP 4 GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH 1 TOYOTA
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI M
ทุน ฿320,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿320,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿320,000 DD 3,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿320,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 4
ทุน ฿320,000
+