ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
TOYOTA COROLLA 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 TOYOTA COROLLA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 44
ทุน ฿430,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc 38
ทุน ฿430,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Campaign Assets 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3 5 SUV 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿430,000
+