ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 SUBARU FORESTER 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
SUBARU FORESTER 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 SUBARU FORESTER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TMSTH 1 SUV SABAI
ทุน ฿740,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)
ทุน ฿740,000
+
อู่
AZAY 1 SUV กทม
ทุน ฿740,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿740,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿740,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 20PD16 1-10 GG
ทุน ฿740,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿740,000
+
อู่
MSIG 1 SUV MASTER SUBARU GG
ทุน ฿740,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿740,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿740,000
+