ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN X-TRAIL HYBRID 2.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN X-TRAIL HYBRID 2.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN X-TRAIL ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 Campaign Used Car 2 - 9 ปี GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
LMG 1 One Price GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG 1 SUV Easy GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
TSI 1 Single Rate
ทุน ฿610,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿610,000
+
อู่
TIP Rainbow (SUV)
ทุน ฿610,000
+
อู่
NKI 1 X145 GG
ทุน ฿610,000
+
อู่
VIB 1 CXI SUV PICK UP 4 Dr 6-15
ทุน ฿610,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿610,000
+