ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN TIIDA 1.6cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN TIIDA 1.6cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN TIIDA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿200,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 4 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿200,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 single rate group 5 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿200,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12
ทุน ฿200,000
+
อู่
Aioi Single rate GG Group 3 - 5
ทุน ฿200,000
+
อู่
UPP GROUP 4 GG
ทุน ฿200,000
+
อู่
NKI 1 X145 ( GG )
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 5 กทม
ทุน ฿200,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿200,000
+
อู่
KPI ป.1 กลุ่ม5B BKK_UPC (ทะเบียน กทม.)
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿200,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿200,000
+