ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NP300 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TVI 1 SUK JAI 2-7 DG
ทุน ฿410,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿410,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 PICK UP 4 Dr.
ทุน ฿410,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 PICK UP 4 Dr.
ทุน ฿410,000 DD 3,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿410,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿410,000
+
อู่
DVS 1 SAVE PICK UP 4 Dr. (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿410,000
+
อู่
DVS 1 ALL PICK UP
ทุน ฿410,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP SABAI
ทุน ฿410,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP3 GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP 4 Dr BKK (*เฉพาะทะเบียนกทม.ฯ)
ทุน ฿410,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP 4 Dr กทม
ทุน ฿410,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G3
ทุน ฿410,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿410,000
+
อู่
MSIG 1 PICK UP 4 Door
ทุน ฿410,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿410,000
+
อู่
TSI 1 PICK UP 4Dr. SUV
ทุน ฿410,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿410,000
+
อู่
TNI 1 จัดเต็ม PICK UP 4 Dr GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
MTI 1 OK PICK UP 4 Dr BKK
ทุน ฿410,000
+
อู่
MTI 1 PICK UP RATE1 BKK GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
CHUBB 1 PICK UP ECO (กทม)
ทุน ฿410,000
+
อู่
CHUBB 1 PICK UP STANDARD (เหนือและอีสาน)
ทุน ฿410,000
+
อู่
CHUBB 1 PICK UP STANDARD (กทม)
ทุน ฿410,000
+
อู่
AZAY 1 PICK UP 4 Dr กทม
ทุน ฿410,000
+