ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NP300 NAVARA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
นวกิจ ป1 PICK UP 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Drive Forward 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Suv Pickup
ทุน ฿380,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Pickup
ทุน ฿380,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021 (ติดตั้งโครง/ตู้)
ทุน ฿380,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 OROP 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up (ติดคอก)
ทุน ฿380,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup320 NonToyota 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 2)
ทุน ฿380,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 3)
ทุน ฿380,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Pickup 320 2021 (PICKUP 4)
ทุน ฿380,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Pickup Rate1 กทมและปริมณฑล 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
เมืองไทย ป.1 PICKUP ต่อเติม 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
เอเชีย ป.1 NISSAN 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
เอเชีย ป1 ใช้เพื่อการพาณิชย์ 2021 (มีแคป)
ทุน ฿380,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GG MOTOR BY REGION กทมและปริมณฑล
ทุน ฿380,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate Pickup 2021
ทุน ฿380,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป
ทุน ฿380,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿380,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 กระบะติดอุปกรณ์
ทุน ฿380,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿380,000
+
อู่
ธนชาต ป1 กระบะ 320 ต่อเติมคอก
ทุน ฿380,000
+
อู่
ธนชาต ป1 กระบะ 320 ต่อเติมคอก
ทุน ฿400,000
+
อู่
ธนชาต ป1 กระบะ 320 ต่อเติมตู้
ทุน ฿400,000
+
อู่
ธนชาต ป1 กระบะ 320 ต่อเติมตู้
ทุน ฿430,000
+