ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NOTE 1.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN NOTE 1.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NOTE ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿190,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿190,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
ห้าง
MSIG 1 GROUP 5 อายุ 2-10 ปี DG
ทุน ฿190,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
MSIG 1 ECO EASY 2-10 ปี GG
ทุน ฿190,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SINGLE RATE GROUP 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿190,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿190,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 5 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿190,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G5
ทุน ฿190,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿190,000
+
อู่
INDARA 1 35+
ทุน ฿190,000
+
อู่
INDARA 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿190,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿190,000
+
อู่
KPI 1 GROUP5 WOW 2-15 GG
ทุน ฿190,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿190,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿190,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE GROUP5
ทุน ฿190,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP 5
ทุน ฿190,000
+
อู่
AZAY 1 CITY CAR กทม
ทุน ฿190,000
+