ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN NP300 NAVARA 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN NAVARA ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 PICK UP (CAB กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿260,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿260,000 DD 5,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD05 GG DD
ทุน ฿260,000 DD 3,000
+
อู่
AXA ป.1 22PD02 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
MSIG 1 eco one รถกระบะ 210 GG Option 1
ทุน ฿250,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG 1 eco one รถกระบะ 210 GG Option 2
ทุน ฿250,000 DD 5,000
+
อู่
CHB 1 Pick-Up Eco Package ( ต่างจังหวัด )
ทุน ฿260,000
+
อู่
CHB 1 Pick-Up Eco Package ( กรุงเทพ )
ทุน ฿260,000
+
อู่
CHB 1 Pick-Up SME (กทม)
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿260,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿400,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ มีDeduct ( grade C )
ทุน ฿470,000 DD 3,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ มีDeduct ( grade E )
ทุน ฿470,000 DD 3,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ มีDeduct ( grade F )
ทุน ฿500,000 DD 3,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ ไม่มีค่า Deduct (grade C)
ทุน ฿470,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ ไม่มีค่า Deduct (grade E)
ทุน ฿470,000
+
อู่
TCI 1 กระบะเชิงพาณิชย์ ไม่มีค่า Deduct (grade F)
ทุน ฿500,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP 2 Dr (CAB กทม.)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH Pick Up 1 Sabai (Pick up 1)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH Pick Up Sabai (2 ตู้ทึบ,ตู้เปียก)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH Pick Up Sabai (3 ตู้เปียก*)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH Pick Up Sabai (4 คอกเกินหัวเก๋ง)
ทุน ฿260,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿260,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE PICK UP (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม)
ทุน ฿260,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (ต่อเติม)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TSI 1 PICK UP CAB (เฉพาะกระบะแคป)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TSI 1 PICK UP CAB (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿260,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿260,000
+
อู่
TIP Rainbow (PickUp320)
ทุน ฿260,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿260,000
+
อู่
VIB 1 320 PICK UP DD ต่อเติม (ติดคอก/ไม่เกินหัวเก๋ง)
ทุน ฿260,000 DD 5,000
+
อู่
VIB 1 320 PICK UP ต่อเติม (ติดคอก/ไม่เกินหัวเก๋ง)
ทุน ฿260,000
+
อู่
VIB 1 320 PICK UP DD ต่อเติม (ตู้ทึบ/ติดคอก/เกินหัวเก๋ง)
ทุน ฿260,000 DD 5,000
+
อู่
VIB 1 320 PICK UP ต่อเติม (ตู้ทึบ/ติดคอก/เกินหัวเก๋ง)
ทุน ฿260,000
+
อู่
AZAY 1 GG PickUp 320 (BKK)
ทุน ฿250,000
+