ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN FRONTIER NAVARA S.CAB 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
NISSAN FRONTIER NAVARA S.CAB 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 NISSAN FRONTIER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿160,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿160,000
+
อู่
AIOI 1 PICK UP 210 (ใช้ส่วนบุคคล 210)
ทุน ฿160,000
+
อู่
AXA 1 22PD02
ทุน ฿160,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 1 2022 (คุ้มครองคอก 30K)
ทุน ฿380,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2 2022 (คุ้มครองคอก 50K)
ทุน ฿400,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 4 2022 (คุ้มครองตู้แห้ง 80K)
ทุน ฿430,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP ECO (กทม)
ทุน ฿160,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP STD (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿160,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP SME (กทม.และปริมณฑล*)
ทุน ฿160,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP 2 Dr (SINGLE CAB กทม.)
ทุน ฿160,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿160,000
+
อู่
KPI 1 PICK UP
ทุน ฿160,000
+
อู่
TSI 1 SINGLE CAB
ทุน ฿160,000
+
อู่
TSI 1 SINGLE CAB (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿160,000
+
อู่
AZAY 1 PICK UP 2 Dr (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿160,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 2 (รับกระบะต่อเติม*)
ทุน ฿160,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 3 (รับต่อเติม*)
ทุน ฿160,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP 4 (รับกระบะต่อเติม*)
ทุน ฿160,000
+