ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI TRITON ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
INDARA 1 35+
ทุน ฿460,000
+
อู่
INDARA 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿460,000
+
อู่
AXA 1 20PD16 1-10 GG
ทุน ฿460,000
+
อู่
TMSTH 1 PICK UP SABAI
ทุน ฿460,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP3 GG
ทุน ฿460,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿460,000
+