ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI TRITON ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
ICC 1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿260,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿350,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 1 2022 (คุ้มครองคอก 30K)
ทุน ฿380,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 2 2022 (คุ้มครองคอก 50K)
ทุน ฿400,000
+
อู่
TNI 1 PICK UP 4 2022 (คุ้มครองตู้แห้ง 80K)
ทุน ฿430,000
+
อู่
CHB 1 PICK UP ECO (กทม)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿260,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿260,000
+