ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI SPACE WAGON ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 Campaign Used Car 2 - 9 ปี GG
ทุน ฿530,000
+
อู่
TSI 1 Single Rate
ทุน ฿530,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿530,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿530,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿530,000
+
อู่
TIP Rainbow (G.2)
ทุน ฿530,000
+
อู่
Aioi Single rate GG
ทุน ฿530,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿530,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿530,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿530,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿530,000
+
อู่
NKI 1 X145 GG
ทุน ฿530,000
+