ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI PAJERO SPORT 3cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI PAJERO SPORT ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿480,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿480,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿480,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 ONE PRICE 2-9 ปี GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿480,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
อินทร ป1 35พลัส
ทุน ฿480,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿480,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP3
ทุน ฿480,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G3 2021 กทม
ทุน ฿480,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿480,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿480,000
+
อู่
MSIG ป1 SUV EASY 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
TMSTH ป1 SUV Sabai 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G3 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
MTI ป1 OK TYPE SUV BBK
ทุน ฿480,000
+
อู่
ฺBKI ป1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
AZAY ป1 SUV กทม
ทุน ฿480,000
+
อู่
ONE ป1 64Q3_G2 SUV
ทุน ฿480,000
+
อู่
DVS ป1 SUV 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿480,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
CHUBB ป1 SUV/MPV ECO PACKAGE 2-10 GG (กทม)
ทุน ฿480,000
+
อู่
ไทยประกัน ป.1 SUV 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
นำสิน ป1 SUV 2021
ทุน ฿480,000
+
อู่
ASIA ป1 MITSUBISHI
ทุน ฿480,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020 (8-8-62)
ทุน ฿480,000
+
อู่
VIB ป1 SUV PICK UP 4 Dr. อายุ 6-15 GG
ทุน ฿480,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿480,000
+
อู่
TNI ป1 จัดเต็ม SUV PPV GG
ทุน ฿700,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 SUV 1-7 ปี
ทุน ฿480,000
+