ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI LANCER 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI LANCER 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI LANCER ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿410,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿410,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿410,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿410,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP4
ทุน ฿410,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G4 2021 กทม
ทุน ฿410,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
UPP GROUP 4 GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
DVS ป1 G4 2021
ทุน ฿410,000
+
อู่
BKI ป1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G4 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿410,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿410,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact/Mid Size Car 2021
ทุน ฿410,000
+
อู่
AZAY ป1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿410,000
+