ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI LANCER EX 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MITSUBISHI LANCER EX 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MITSUBISHI LANCER EX ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ B
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿370,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿370,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿370,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿370,000
+
อู่
KPI 1 GROUP5 WOW 2-15 GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 4 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿370,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 4
ทุน ฿370,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿370,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
UPP GROUP 4 GG
ทุน ฿370,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 4 กทม
ทุน ฿370,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI M
ทุน ฿230,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP 4
ทุน ฿370,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿370,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿370,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿370,000
+
อู่
AZAY 1 MEDIUM CAR กทม
ทุน ฿370,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 4
ทุน ฿370,000
+