ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MERCEDES-BENZ S350 3.0cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MERCEDES-BENZ S350 3.0cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MERCEDES-BENZ S350 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
MTI 1 OK TYPE G2 RATE 2
ทุน ฿2,700,000
+
อู่
SEIC 1 NEW PRICING BENZ 2-10 ปี GG
ทุน ฿2,700,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 BENZ
ทุน ฿2,700,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 BENZ
ทุน ฿2,700,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 21PD02 BENZ 1-10 GG
ทุน ฿2,700,000
+
อู่
VIB 1 BENZ OTHER CLASS 5-7 ปี GG
ทุน ฿2,700,000
+
อู่
VIB 1 BENZ OTHER CLASS 5-7 ปี GG
ทุน ฿2,800,000
+