ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA CX-5 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA CX-5 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA CX-5 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
NKI ป.1 X117 SUV อายุ 2-7 DG
ทุน ฿510,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿510,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿510,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿510,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 ONE PRICE 2-9 ปี GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿510,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP3
ทุน ฿510,000
+
อู่
TSI ป.1 GROUP3 SUV 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
MSIG ป1 SUV EASY 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
ฺBKI ป1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
TMSTH ป1 SUV Sabai 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
TMSTH 1 MAZDA USED GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
MTI ป1 OK TYPE SUV BBK
ทุน ฿510,000
+
อู่
AZAY ป1 SUV กทม
ทุน ฿510,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿510,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
DVS ป1 SUV 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿510,000
+
อู่
VIB ป1 SUV PICK UP 4 Dr. อายุ 6-15 GG
ทุน ฿510,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿510,000
+
อู่
TNI ป1 จัดเต็ม SUV PPV GG
ทุน ฿700,000
+
อู่
ไทยประกัน ป.1 SUV 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
ASIA ป1 MAZDA
ทุน ฿510,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact/Mid Size Car 2021
ทุน ฿510,000
+
อู่
AIC 62Q3_D04 ป.1 MAZDA อายุ 2-10 ปี GG
ทุน ฿510,000
+