ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA CX-30 2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA CX-30 2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA CX-30 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)
ทุน ฿450,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿450,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿450,000
+
อู่
MSIG 1 SUV EASY 2021
ทุน ฿450,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿450,000
+
อู่
TMSTH 1 SUV SABAI
ทุน ฿450,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE SUV BBK
ทุน ฿450,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿450,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿450,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿450,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 20PD16 1-10 GG
ทุน ฿450,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿450,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿450,000
+