ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 3cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA BT-50 3cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 PICK UP 2Dr 2-9 ปี BKK
ทุน ฿430,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿430,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿430,000
+
อู่
NKI ป.1 X108 PICK UP NON TOYOTA อายุ 6-10 GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿430,000
+
อู่
ฺBKI ป1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 2Dr. SUV 2021
ทุน ฿430,000
+
อู่
TSI ป1 PICK UP 2 Dr
ทุน ฿430,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป
ทุน ฿430,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿430,000
+
อู่
JP ป.1 PICK UP 2 DR 1-15 ปี GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
JP ป.1 PICK UP 2 DR ต่อเติม 1-15 ปี GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
TMSTH ป1 PICK UP SABAI GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 2
ทุน ฿430,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 3
ทุน ฿430,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 4
ทุน ฿430,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP ECO 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿430,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP STANDARD 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿430,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP SME ติดคอก 2-10 ปี กทม
ทุน ฿430,000
+
อู่
MTI ป1 PICK UP RATE1 BKK 1-10 GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
MTI ป1 OK TYPE PICK UP 2 Dr ต่อเติม
ทุน ฿430,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
AZAY ป1 PICK UP 2 Dr กทม
ทุน ฿430,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿430,000
+
อู่
VIB ป1 320 PICK UP ต่อเติม อายุ 2-10
ทุน ฿430,000
+