ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA BT-50 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
ไทยวิวัฒน์ ป1 สุขใจ 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 สุขใจ 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 Single Rate Pickup 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
AXA ป.1 MDF PICK UP 2 Dr. EDIT
ทุน ฿310,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Drive Forward 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Suv Pickup
ทุน ฿310,000
+
อู่
แอกซ่า ป1 Motor Single Premium Pickup
ทุน ฿310,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
เจพี ป1 ANC PICK UP 2021 (ติดตั้งโครง/ตู้)
ทุน ฿310,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 2Dr. SUV 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป
ทุน ฿310,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿310,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿310,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Pickup Rate1 กทมและปริมณฑล 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
เมืองไทย ป.1 PICKUP ต่อเติม 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Pickup 2021
ทุน ฿310,000
+
อู่
KPTMI ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-15 ปี
ทุน ฿310,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Mazda Used Car 2020
ทุน ฿310,000
+
อู่
KPTMI ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 2
ทุน ฿310,000
+
อู่
KPTMI ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 3
ทุน ฿310,000
+
อู่
KPTMI ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 4
ทุน ฿310,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pickup Eco Package 2021 (กทม)
ทุน ฿310,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up Standard 2021 (กทม)
ทุน ฿310,000
+
อู่
ชับบ์ ป1 Pick Up (ติดคอก) 2021 (กทม)
ทุน ฿310,000
+
อู่
เอเชีย ป1 MAZDA 2021 (ไม่มีแคป)
ทุน ฿310,000
+
อู่
เอเชีย ป1 MAZDA 2021 (มีแคป)
ทุน ฿310,000
+
อู่
เอเชีย ป1 ใช้เพื่อการพาณิชย์ 2021 (มีแคป)
ทุน ฿310,000
+
อู่
เอเชีย ป1 ใช้เพื่อการพาณิชย์ 2021 (ไม่มีแคป)
ทุน ฿310,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GG MOTOR BY REGION กทมและปริมณฑล
ทุน ฿310,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿310,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Chev Ford Mazda 2020
ทุน ฿310,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 รถบรรทุกไม่เกิน 4ตัน (แผนที่ 2)
ทุน ฿310,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 รถบรรทุกไม่เกิน 4ตัน (แผนที่ 1)
ทุน ฿310,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿310,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 กระบะส่วนบุคคล นิติบุคคล 2021
ทุน ฿310,000
+