ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 2.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA BT-50 2.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA BT-50 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿300,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿300,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 Motor Deductible 23PD05 DD3000
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
AXA ป1 Motor Contracted Garage 23PD02
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 ภาคเหนือ GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHB 1 Pick-Up Eco Package ( ต่างจังหวัด )
ทุน ฿300,000
+
อู่
CHB 1 Pick-Up Eco Package ( กรุงเทพ )
ทุน ฿300,000
+
อู่
TPB 1 MATCH 1-5 ปี GG 2023 VIP-MATCH110
ทุน ฿300,000
+
อู่
NKI 1 X143 Pick up ( GG ) ( UPC )
ทุน ฿300,000
+
อู่
NKI 1 X143 Pick up ( GG ) ( BKK )
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE PICK UP (ต่างจังหวัด)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (ต่างจังหวัด)
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE PICK UP (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿300,000
+
อู่
Aioi Single rate (G) UPC G 3-5
ทุน ฿300,000
+
อู่
Aioi Single rate (G) BKK G 3-5
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 1 CXI SUV PICK UP 4 Dr 6-15
ทุน ฿300,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿300,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี ) ต่างจังหวัด
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 ตจว.
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿300,000
+