ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA 2 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
MAZDA 2 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MAZDA 2 ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
NKI ป.1 X115 ECO CITY CAR อายุ 2-7 DG
ทุน ฿260,000
+
อู่
NKI ป.1 X116 ECO CITY CAR อายุ 6-10 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿260,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿260,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 SINGLE RATE G5 2021
ทุน ฿260,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿260,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿260,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP5
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G5 2021 กทม
ทุน ฿260,000
+
อู่
อินทร ป1 35พลัส
ทุน ฿260,000
+
อู่
อินทร ป1 จอดมากกว่าขับ
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
KPI 1 GROUP5 WOW 2-15 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G3
ทุน ฿260,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
TNI 1 จัดเต็ม CITY CAR GG
ทุน ฿400,000
+
อู่
DVS ป1 NEW L5 GROUP 5
ทุน ฿260,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 G.5 ECO 1-7 ปี
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 5 2021
ทุน ฿260,000
+
อู่
ASIA ป1 MAZDA
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI S GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH 1 MAZDA USED GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
AZAY ป1 CITY CAR กทม
ทุน ฿260,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿260,000
+
อู่
ONE 62Q3_D04 1 MAZDA 2-10 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿260,000
+