ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ISUZU D-MAX 2.5cc 2 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
ISUZU D-MAX 2.5cc 2 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ISUZU D-MAX ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
TVI ป1 สุขใจ อายุ 2-7 DG
ทุน ฿320,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 PICK UP 2Dr 2-9 ปี BKK
ทุน ฿320,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿320,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿320,000
+
อู่
TPB ป.1 SPECIAL PICK UP 1-7 ปี GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 PICK UP 2 Dr. 1-7 ปี
ทุน ฿320,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID 210 PICK UP
ทุน ฿320,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 D-Max 2021
ทุน ฿320,000
+
อู่
AIC 62Q2 ป.1 WIPWUP 2-12 ปี GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 D-Max Super Pa 2021
ทุน ฿320,000
+
อู่
UPP PICK UP 320A
ทุน ฿320,000
+
อู่
UPP PICK UP 320B
ทุน ฿320,000
+
อู่
NKI ป.1 X108 PICK UP NON TOYOTA อายุ 6-10 GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
NKI ป.1 X106 ISUZU USED อายุ 2-5
ทุน ฿320,000
+
อู่
ASIA ป1 ISUZU (มีแคป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
ASIA ป1 D MAX ต่อเติม (CAB)
ทุน ฿320,000
+
อู่
ฺBKI ป1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
TSI ป.1 PICK UP 2Dr. SUV 2021
ทุน ฿320,000
+
อู่
TSI ป1 PICK UP 2 Dr
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป
ทุน ฿320,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กระบะแคป (ติดอุปกรณ์)
ทุน ฿320,000
+
อู่
JP ป.1 PICK UP 2 DR 1-15 ปี GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
JP ป.1 PICK UP 2 DR ต่อเติม 1-15 ปี GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
TNI ป1 จัดเต็ม PICK UP 2 Dr GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
ซมโปะ ป1 Singel Premium 2020 (มีแคป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
SOMPO 1 SINGLE RATE CAB 2-15 ปี กทม
ทุน ฿320,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP TEM TEM 2-15 ปี
ทุน ฿320,000
+
อู่
SOMPO 1 PICK UP JAI JAI 2-15 ปี
ทุน ฿320,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿320,000
+
อู่
SEIC 1 DYNAMIC GG BKK
ทุน ฿320,000
+
อู่
MTI ป1 PICK UP RATE1 BKK 1-10 GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
MTI ป1 OK TYPE PICK UP 2 Dr ต่อเติม
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH ป1 PICK UP SABAI GG
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 2
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 3
ทุน ฿320,000
+
อู่
TMSTH ป.1 PICK UP SABAI อายุ 2-8 ปี 4
ทุน ฿320,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP STANDARD 2-10 ปี (กทม)
ทุน ฿320,000
+
อู่
CHUBB ป1 PICK UP SME ติดคอก 2-10 ปี กทม
ทุน ฿320,000
+
อู่
TIP ป1 D-MAX 2 Dr (แคป)
ทุน ฿320,000
+
อู่
TIP ป1 D-MAX 2 Dr (ตอนเดียว)
ทุน ฿320,000
+
อู่
AZAY ป1 PICK UP 2 Dr กทม
ทุน ฿320,000
+
อู่
MSIG ป1 MV9 ISUZU
ทุน ฿320,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿320,000
+
อู่
VIB ป1 320 PICK UP ต่อเติม อายุ 2-10
ทุน ฿320,000
+