ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ HYBRID 1.3cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA JAZZ HYBRID 1.3cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 5 Q3
ทุน ฿360,000
+
อู่
TNI 1 ONE LITE 2022 (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿350,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 CITY CAR 2022 (เงินชดเชย*)
ทุน ฿450,000
+
อู่
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿360,000
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12
ทุน ฿360,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
AXA 1 22PD02
ทุน ฿360,000
+
อู่
AZAY 1 CITY CAR
ทุน ฿360,000
+
อู่
LMG 1 GROUP 5 GG (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿360,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 5
ทุน ฿330,000
+