ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ 1.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA JAZZ 1.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TVI 1 SUK JAI 2-7 DG
ทุน ฿360,000
+
ห้าง
MSIG 1 GROUP 5 อายุ 2-10 ปี DG
ทุน ฿360,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
MSIG 1 ECO EASY 2-10 ปี GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿360,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿360,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿360,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 5 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿360,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿360,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G5
ทุน ฿360,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI S
ทุน ฿360,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿360,000
+
อู่
KPI 1 GROUP5 WOW 2-15 GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿360,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 5 กทม
ทุน ฿360,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿360,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G5 BKK (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿360,000
+
อู่
LMG 1 SINGLE RATE GROUP 5
ทุน ฿360,000
+
อู่
AZAY 1 CITY CAR กทม
ทุน ฿360,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE GROUP5
ทุน ฿360,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿360,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿360,000 DD 3,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿360,000
+