ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA JAZZ 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA JAZZ ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
NKI ป.1 X115 ECO CITY CAR อายุ 2-7 DG
ทุน ฿290,000
+
อู่
NKI ป.1 X116 ECO CITY CAR อายุ 6-10 GG
ทุน ฿290,000
+
ห้าง
TVI ป1 สุขใจ อายุ 2-7 DG
ทุน ฿290,000
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
ห้าง
MSIG ป1 GROUP 5 อายุ 2-10 ปี DG
ทุน ฿290,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿290,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿290,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿290,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG ป1 SINGLE RATE G5 2021
ทุน ฿290,000
+
อู่
BKI ป1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿290,000
+
อู่
BKI ป1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
AIOI ป1 COVID SR G5
ทุน ฿290,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿290,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP5
ทุน ฿290,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 G5 2021 กทม
ทุน ฿290,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿290,000
+
อู่
ONE ป1 64Q3_G2 CITYCAR
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH ป1 SEDAN SABAI S อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G5 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿290,000
+
อู่
TNI ป1 จัดเต็ม CITY CAR GG
ทุน ฿450,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 5 2021
ทุน ฿290,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿290,000
+
อู่
TPB ป.1 UNDER7 G.5 ECO 1-7 ปี
ทุน ฿290,000
+
อู่
DVS ป1 NEW L5 GROUP 5
ทุน ฿290,000
+
อู่
ASIA ป1 HONDA
ทุน ฿290,000
+
อู่
AZAY ป1 CITY CAR กทม
ทุน ฿290,000
+
อู่
MTI ป1 OK TYPE GROUP5
ทุน ฿290,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿290,000
+