ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CR-V 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA CR-V 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CR-V ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿260,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿260,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUV 12 รุ่นยอดนิยม
ทุน ฿260,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12
ทุน ฿260,000
+
อู่
TNI 1 ONE LITE 2023 ( รถชนรถไม่เก็บ )
ทุน ฿600,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 Single Rate ( GG ) ( SUV / PPV )
ทุน ฿550,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿260,000
+
อู่
Aioi Single rate GG Group 3 - 5
ทุน ฿260,000
+
อู่
TMSTH SUV Sabai
ทุน ฿260,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿260,000
+
อู่
NSI 1 SUV 2021
ทุน ฿260,000
+
อู่
DIRECTASIA VPP (ผู้ขับขี่หลัก 35 ปีขึ้น)
ทุน ฿570,000
+
อู่
AZAY 1 GG 110 (ฺBKK)
ทุน ฿430,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿260,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿260,000
+