ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CR-V 2.4cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA CR-V 2.4cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CR-V ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
TVI 1 สุขใจ 2-7 ซ่อมห้าง
ทุน ฿690,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
TVI 1 สุขใจ ซ่อมอู่
ทุน ฿690,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿760,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿760,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿760,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 3 SUV (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿760,000
+
อู่
DVS 1 SUV 12 รุ่นยอดนิยม
ทุน ฿760,000
+
อู่
DVS 1 SUV
ทุน ฿760,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G3 4 PICKUP (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿760,000
+
อู่
LMG 1 ONE PRICE GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿500,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿760,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿760,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿760,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SUV
ทุน ฿760,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 20PD16 1-10 GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G4 SUV
ทุน ฿760,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿760,000
+
อู่
SEIC 1 35 UP GG (ผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป)
ทุน ฿760,000
+
อู่
MSIG 1 SUV EASY 2021
ทุน ฿760,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 3
ทุน ฿760,000
+
อู่
SOMPO 1 SUV BKK (*เฉพาะทะเบียนกทม.ฯ)
ทุน ฿760,000
+
อู่
TMSTH 1 SUV SABAI
ทุน ฿760,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP3
ทุน ฿760,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
CHB 1 SUV MPV (กทม)
ทุน ฿760,000
+
อู่
CHB 1 SUV PPV GG BKK (มีบริการเสริม**)
ทุน ฿760,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE SUV BBK (กทม.และปริมณฑล)
ทุน ฿760,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
TSI ป.1 GROUP3 SUV 2021
ทุน ฿760,000
+
อู่
AZAY 1 SUV กทม
ทุน ฿760,000
+
อู่
KPI 1 SUV WOW 2-15 GG
ทุน ฿760,000
+
อู่
NSI 1 SUV 2021
ทุน ฿760,000
+
อู่
VIB 1 CXI SUV PICK UP 4 Dr 6-15
ทุน ฿760,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿760,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿760,000
+