ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CIVIC 1.8cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA CIVIC 1.8cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CIVIC ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿340,000
+
อู่
TIP 1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿340,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿340,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก))
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 3 (ผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้น)
ทุน ฿340,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 ONE LITE 2023 ( รถชนรถไม่เก็บ )
ทุน ฿400,000 DD 5,000
+
อู่
TNI 1 Single Rate ( GG ) ( MEDIUM CAR )
ทุน ฿350,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ A (รถชนรถไม่เก็บ)
ทุน ฿300,000 DD 3,000
((รถชนรถไม่เก็บ))
+
อู่
ฺBKI 1 กรุงเทพฯ GG
ทุน ฿340,000
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12
ทุน ฿340,000
+
อู่
AXA 1 22PD05 ( GG )( มี DD )
ทุน ฿340,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 22PD05 ( GG )( มี DD )
ทุน ฿340,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 22PD02 ( GG )
ทุน ฿340,000
+
อู่
Aioi Single rate GG Group 3 - 5
ทุน ฿340,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿340,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿340,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 3 กทม
ทุน ฿340,000
+
อู่
NSI 1 COMPACT CAR
ทุน ฿340,000
+
อู่
MTI 1 EASY TYPE GROUP3
ทุน ฿340,000
+
อู่
TMSTH Sedan Sabai 110
ทุน ฿340,000
+
อู่
NKI 1 X145 ( GG )
ทุน ฿340,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿340,000
+
อู่
KPI ป.1 กลุ่ม3A BKK_UPC (ทะเบียน กทม.)
ทุน ฿340,000
+
อู่
AZAY 1 GG 110 (ฺBKK)
ทุน ฿300,000
+