ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CIVIC TURBO 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA CIVIC TURBO 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CIVIC ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿150,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 One DD 3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 1
ทุน ฿400,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 2
ทุน ฿400,000 DD 5,000
+
อู่
MSIG Eco one 110 GG Option 3
ทุน ฿400,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 22PD05 ( GG )( มี DD )
ทุน ฿430,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 22PD05 ( GG )( มี DD )
ทุน ฿430,000 DD 3,000
+
อู่
AXA 1 22PD02 ( GG )
ทุน ฿430,000
+
อู่
Aioi Single rate GG Group 3 - 5
ทุน ฿430,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿430,000
+
อู่
TVI ป.1 แผนซุปเปอร์ชิลล์ (ซ่อมอู่)
ทุน ฿430,000
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12
ทุน ฿430,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿430,000
+
อู่
NKI 1 X145 ( GG )
ทุน ฿430,000
+
อู่
TSRI 1 G G3-G5 ( 1-10 ปี )
ทุน ฿430,000
+