ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CITY 1.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA CITY 1.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA CITY ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
NKI 1 X115 ECO CITY CAR DG
ทุน ฿300,000
+
อู่
NKI 1 X116 ECO CITY CAR GG
ทุน ฿300,000
+
ห้าง
MSIG 1 GROUP 5 อายุ 2-10 ปี DG
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 1 ECO EASY 2-10 ปี GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
MSIG 1 GROUP 5
ทุน ฿300,000
+
ห้าง
TVI 1 SUK JAI 2-7 DG
ทุน ฿300,000
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
TVI 1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿100,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿250,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SUPER SAVE MINI
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
DVS 1 SAVE GROUP 5 (ระบุผู้ขับขี่ 36 ปี ขึ้นไป)
ทุน ฿300,000
+
อู่
DVS 1 GROUP 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 ONE DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
LMG 1 SAVE HERO G5 BKK (เฉพาะกลุ่มอาชีพ*)
ทุน ฿300,000
+
อู่
LMG 1 SINGLE RATE GROUP 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿300,000
+
อู่
SMK 1 C72
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿200,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 GEN X (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿300,000
+
อู่
BKI 1 เลือกทุนเองได้ C
ทุน ฿300,000 DD 3,000
(เก็นในกรณีเคลมไม่มีคู่กรณี หรือ เคลมแห้ง)
+
อู่
BKI 1 USED CAR 6-12 ปี GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIOI 1 COVID SR G5
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
AIOI 1 SINGLE RATE 3 4 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
SOMPO 1 GROUP 3-5 GG (มีบริการช่วยเหลือ*)
ทุน ฿300,000
+
อู่
UPP GROUP 5 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
KPI 1 GROUP5 WOW 2-15 GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
JP 1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿300,000
+
อู่
TNI 1 CITY CAR GG
ทุน ฿450,000
+
อู่
TIP 1 BEST DRIVE
ทุน ฿300,000
+
อู่
TSI 1 GROUP 5 กทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
TPB 1 UNDER7 G.5 ECO 1-7 ปี
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 1 SEDAN SABAI S
ทุน ฿300,000
+
อู่
TMSTH 1 GROUP 5
ทุน ฿300,000
+
อู่
AZAY 1 CITY CAR กทม
ทุน ฿300,000
+
อู่
MTI 1 OK TYPE GROUP5
ทุน ฿300,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
AXA 1 21PD03 SEDAN
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
VIB 1 SINGLE RATE 6-10 ปี
ทุน ฿300,000
+