ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA BRIO 1.2cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA BRIO 1.2cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA BRIO ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

ห้าง
เอ็มเอสไอจี ป1G.5 Dealer (2-10 Years)
ทุน ฿260,000
+
อู่
เอ็มเอสไอจี ป1 Eco Easy
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿100,000 DD 3,000
(ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อรถชนรถ)
+
อู่
ไทยวิวัฒน์ ป1 SUPER BUDGET (รถชนรถไม่เก็บส่วนแรก)
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿200,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD5
ทุน ฿300,000 DD 5,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿200,000 DD 3,000
+
อู่
แอลเอ็มจี ป1 One DD3
ทุน ฿300,000 DD 3,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
สินมั่นคง ป1 Special Anc
ทุน ฿260,000
+
อู่
คุ้มภัยโตเกียวมารีน ป1 Honda Used Car 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
สินทรัพย์ ป1 Campaign Assets 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
นวกิจ ป1 Eco Car City Car 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
กรุงเทพ ป1 GenX 2020 (เจ้าของอายุ 35-45 ปี )
ทุน ฿260,000
+
อู่
เอเชีย ป1 Eco Car 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
ธนชาต ป1 จัดเต็ม 2020 City Car
ทุน ฿250,000
+
อู่
นำสิน ป1 Eco 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไทยเศรษฐกิจ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
เมืองไทย ป1 Easy Type 2020 กทม./ปริมณฑล
ทุน ฿260,000
+
อู่
อาคเนย์ ป1 Upper1st Class Platinum 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3 5 SUV 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
เทเวศ ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿260,000
+
อู่
กรุงไทยพานิช ป1 กลุ่ม 3-5 2020
ทุน ฿260,000
+