ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD 3.5cc 4 Door ปี2015

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
HONDA ACCORD 3.5cc 4 Door ปี2015

รายการ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 HONDA ACCORD ปี2015 ทุกบริษัทประกันราคาพิเศษ คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยง ทั้งชน รถหาย ไฟไหม้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำและหมดกังวลทุกการขับขี่

ประเภทประกัน

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

เบี้ยทะเบียนต่างจังหวัด

อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (5,000 ก.ม.)
ทุน ฿900,000
+
อู่
ทิพยประกันภัย ป1 อัพทูไมล์ (10,000 ก.ม.)
ทุน ฿900,000
+
อู่
ทิพย ป1 Best Drive 2020
ทุน ฿900,000
+
อู่
TSI ป1 GROUP3
ทุน ฿900,000
+
อู่
SMK ป1 C16
ทุน ฿900,000
+
อู่
SMK ป1 C72
ทุน ฿900,000
+
อู่
ONE ป1 64Q3_G2 GROUP3
ทุน ฿900,000
+
อู่
UPP GROUP 3 GG
ทุน ฿900,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 LOW 1-15 ปี GG
ทุน ฿900,000
+
อู่
JP ป1 GROUP 3-5 HI 1-15 ปี GG
ทุน ฿900,000
+
อู่
ไอโออิ ป1 Single Rate 3-5 2021
ทุน ฿900,000
+
อู่
TMSTH ป1 SEDAN SABAI L อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿900,000
+
อู่
TMSTH ป1 C64_00048 G3 อายุรถ 2-15 ปี GG
ทุน ฿900,000
+
อู่
เทเวศ ป1 G3 2021
ทุน ฿900,000
+
อู่
นำสิน ป1 Compact/Mid Size Car 2021
ทุน ฿900,000
+
อู่
ไทยประกัน ป1 Group 3 2021
ทุน ฿900,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿900,000
+
อู่
วิริยะ ป1 Single Rate 6-10 ปี 2020
ทุน ฿900,000
+
อู่
AZAY ป1 EXECUTIVE CAR กทม
ทุน ฿900,000
+